ข้อมูลที่พัก: คอร์เปอร์เรท เฮ้าส์ เขาใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

  • ชื่อโรงแรม : คอร์เปอร์เรท เฮ้าส์ เขาใหญ่
  • สถานที่ : ปากช่อง นครราชสีมา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 2,800 บาท
  • ที่อยู่ : ถ.ธนะรัชต์ คลองเดื่อ กม.ที่ 23 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9310 6015, 0 2281 6014-5
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : corporate_house@yahoo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย