ข้อมูลที่พัก: คอร์เปอเรทเขาใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

  • ชื่อโรงแรม : คอร์เปอเรทเขาใหญ่
  • สถานที่ : ปากช่อง นครราชสีมา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 2,800 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 6 หมู่บ้านคลองเดื่อ กม.22 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9310 6015, 08 6721 6659
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย