ข้อมูลที่พัก: ต้นน้ำ โฮมสเทด

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : ต้นน้ำ โฮมสเทด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังน้ำเขียว นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 5,500 บาท
 • ที่อยู่ : 159 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4424 4015, 08 1967 0710, 08 1955 2838
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tonnam.net
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย