ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากช่อง นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 9,000 บาท
 • ที่อยู่ : ตู้ ป.ณ. 9 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1877 3127, 0 2562 0760
 • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย