ข้อมูลที่พัก: บ้านกุลละวณิชย์

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : บ้านกุลละวณิชย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังน้ำเขียว นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 444/4 ซ.เทศบาล 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4422 8400, 08 6113 0595, 08 9578 2638
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bankullavanich.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย