ข้อมูลที่พัก: บ้านของเรา รีสอร์ท

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : บ้านของเรา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 230 หมู่ 6 บ้านคอกวัว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4430 7103, 0 4427 0835, 0 4427 0188, 08 1877 1418
 • จำนวนห้อง : 79 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย