ข้อมูลที่พัก: ปางรุจี รีสอร์ท

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : ปางรุจี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,500 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 313 หมู่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5682 2208-9, 08 1801 1340
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pangrujee.com
 • อีเมลล์ : pangrujee@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย