ข้อมูลที่พัก: โรงแรมพิมายอินน์

จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมพิมายอินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พิมาย นครราชสีมา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 280 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 33/1 ถ.บายพาส ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4447 1175, 0 4428 7228
 • จำนวนห้อง : 79 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย