ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง นครนายก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 900 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 148/3 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3738 5244, 08 1665 1081, 08 6831 4474
  • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.bansuansarikaresort.com
  • อีเมลล์ : baansuansarika@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย