ข้อมูลที่พัก: โรงแรม กอบเกื้อ พาเลซ

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม กอบเกื้อ พาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : ข/1-420 ถ.ธงชัยศรีเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3731 1633, 0 3731 1644
 • จำนวนห้อง : 96 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย