ข้อมูลที่พัก: กาญาตรี รีสอร์ท (ริมน้ำ)

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : กาญาตรี รีสอร์ท (ริมน้ำ)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 130/7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9490 1116, 08 6069 4061, 0 3738 5353
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rimnam.net
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย