ข้อมูลที่พัก: จักรดาว รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : จักรดาว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 45/6 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3739 3162-4, 0 3739 3165
 • จำนวนห้อง : 51 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.jukradaoresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย