ข้อมูลที่พัก: โรงแรม จันทรา รีสอร์ท (ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร)

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม จันทรา รีสอร์ท (ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 4,400 บาท
 • ที่อยู่ : 31/1 หมู่ 9 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3731 5289, 08 9834 6797, 08 9021 9933
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.juntraresort.com
 • อีเมลล์ : info@juntraresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย