ข้อมูลที่พัก: จินดาเฮ้าส์

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

  • ชื่อโรงแรม : จินดาเฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง นครนายก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 251/8 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1307 1440, 0 3738 5193
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย