ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านนา นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,400 - 1,750 บาท
 • ที่อยู่ : 64 หมู่ 10 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3730 7567, 0 3761 4444, 0 3761 4440, 0 2513 1351, 0 2512 5868
 • จำนวนห้อง : 375 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.cholapruekresort.com
 • อีเมลล์ : info@clpresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย