ข้อมูลที่พัก: ท่าชัยโฮมสเตย์ (บ้านครูกาจ-ครูเลขา)

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : ท่าชัยโฮมสเตย์ (บ้านครูกาจ-ครูเลขา)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1377 0422, 08 1889 2978, 0 3738 4086
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tachaihomestay.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย