ข้อมูลที่พัก: บ้านครูน้อม แอนด์ โฮมสเตย์

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : บ้านครูน้อม แอนด์ โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9931 9933, 08 1576 8669, 0 3738 4116
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.knhomestays.com
 • อีเมลล์ : keng@knhomestays.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย