ข้อมูลที่พัก: บ้านพักรับรอง กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักรับรอง กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 300 บาท
 • ที่อยู่ : 99/5001 หมู่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3739 3010-4 Ext. 62455
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย