ข้อมูลที่พัก: โรงแรมบ้านเพื่อนรีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมบ้านเพื่อนรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากพลี นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 8/8 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3739 8773, 08 1941 9185
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย