ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนเยาวมาลย์ (นายกทัวร์)

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนเยาวมาลย์ (นายกทัวร์)
  • สถานที่ : เมือง นครนายก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 5,000 บาท
  • ที่อยู่ : 225 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9505 2102, 08 6997 4005, 0 3738 5337
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.nayoktour.com
  • อีเมลล์ : ovea@nayoktour.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย