ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนศรีสุข

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนศรีสุข
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 500 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 58/5 หมู่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1805 4204, 08 1435 8614, 0 3738 5289-90
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bansuansrisuk.com
 • อีเมลล์ : info@bansuansrisuk.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย