ข้อมูลที่พัก: บุ่งเข้ โฮมสเตย์

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : บุ่งเข้ โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากพลี นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 105 หมู่ 8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5222 2162, 08 6001 0402
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย