ข้อมูลที่พัก: ภูเขางาม รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : ภูเขางาม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,350 - 7,000 บาท
 • ที่อยู่ : 269/6 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3738 5252-4, 0 2512 2870, 0 2938 8397-8
 • จำนวนห้อง : 210 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phukhaongamresort.com
 • อีเมลล์ : info@phukhaongamresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย