ข้อมูลที่พัก: เรือนพักริมน้ำ

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

  • ชื่อโรงแรม : เรือนพักริมน้ำ
  • สถานที่ : เมือง นครนายก
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 7,000 บาท
  • ที่อยู่ : 169 หมู่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3738 5337, 08 9505 2102, 08 6997 4005
  • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.rimnum.com
  • อีเมลล์ : ovea@nayoktour.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย