ข้อมูลที่พัก: เรือนรับรองโรงเรียนนายร้อยจ.ป.ร

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : เรือนรับรองโรงเรียนนายร้อยจ.ป.ร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 2,400 บาท
 • ที่อยู่ : เขาชะโงก ถ.สุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3739 3119-20
 • จำนวนห้อง : 47 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.crma.ac.th
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย