ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอส พี 1

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอส พี 1
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านนา นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 141 หมู่ 12 ถ.รังสิต - นครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3733 5111, 0 3733 5118, 08 9900 6775 , 08 9983 9000, 08 9901 1165
 • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sp.camptour.net
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย