ข้อมูลที่พัก: วังรี รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : วังรี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 14,000 บาท
 • ที่อยู่ : 143 หมู่ 12 ถ.เขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3738 6406-9, 0 2643 0696-8 , 08 1906 4897, 08 1831 7502
 • จำนวนห้อง : 237 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangreeresort.com
 • อีเมลล์ : sales@wangreeresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย