ข้อมูลที่พัก: เวียงฟ้า ทิพารมย์ รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : เวียงฟ้า ทิพารมย์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 319 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2361 2443, 08 9811 1499, 0 3738 5377
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tiparom.com
 • อีเมลล์ : info@tiparom.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย