ข้อมูลที่พัก: สระมะนาว รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : สระมะนาว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3732 8446, 0 3732 8327, 08 1591 8313
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.samanow.com
 • อีเมลล์ : sramanow@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย