ข้อมูลที่พัก: สวนสุขภาพสุริยภรต

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : สวนสุขภาพสุริยภรต
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากพลี นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 295 หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3739 8311, 08 1587 8631
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : suriyaphrot@yahoo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย