ข้อมูลที่พัก: แสงทอง รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : แสงทอง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านนา นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 27/2 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1433 9704, 0 3738 1123, 0 3732 4266
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย