ข้อมูลที่พัก: อาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและการสัมมนา

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : อาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและการสัมมนา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านนา นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3730 6013, 0 2572 5555
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pre-cadetplace.com
 • อีเมลล์ : info@pre-cadetplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย