ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอส พี 2

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอส พี 2
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านนา นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 93 หมู่ 10 ถ.สุวรรณศร ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3732 4257, 08 9983 9000, 08 9900 6775
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sp.camptour.net/sp.html
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย