ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15

จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : องครักษ์ นครนายก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 200 บาท
 • ที่อยู่ : 10 หมู่ 11 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3733 2172, 08 1761 9414
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย