ข้อมูลที่พัก: พนากาพย์ รีสอร์ท

จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

 • ชื่อโรงแรม : พนากาพย์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครสวรรค์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 32 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9704 5036, 0 5635 8211
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.panagarp.com
 • อีเมลล์ : panagarp@yahoo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย