ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พี.เอ.เพลส

จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พี.เอ.เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครสวรรค์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 390 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 276/4 ถ.สวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5631 2298, 08 6931 5888
 • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.p.a.place_hotel.thport.com
 • อีเมลล์ : p.a.place@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย