ข้อมูลที่พัก: ลีลาวดีโฮม

จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

 • ชื่อโรงแรม : ลีลาวดีโฮม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครสวรรค์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 590 บาท
 • ที่อยู่ : 57/67 ถ.ดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5637 2411-3, 08 9703 5379
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lelawadeehome.com
 • อีเมลล์ : lelawadee_home@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย