ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครสวรรค์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 750 บาท
 • ที่อยู่ : 1017/4 หมู่ 9 ถ.เอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5637 2222
 • จำนวนห้อง : 65 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.asianakhonsawanhotel.com
 • อีเมลล์ : asianakhonsawanhotel@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย