ข้อมูลที่พัก: โรงแรม แกรนด์ปาร์ค

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม แกรนด์ปาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 600 - 1,700 บาท
 • ที่อยู่ : 1204/79 ถ.ปากนคร ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7531 7666-75
 • จำนวนห้อง : 164 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.grandparknakhon.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย