ข้อมูลที่พัก: เขาเหมน รีสอร์ท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : เขาเหมน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 147 หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7547 0746, 08 1271 1964, 08 4840 0355
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย