ข้อมูลที่พัก: โรงแรม คุ้มสวัสดิ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม คุ้มสวัสดิ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 207/61 ถ.หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7533 0666, 0 7533 0548-53, 0 7533 0858-63
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย