ข้อมูลที่พัก: ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 100 บาท
 • ที่อยู่ : 119 หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1081 9150
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : katin_48@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย