ข้อมูลที่พัก: ตะลุมพุก ซีฟู้ด แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : ตะลุมพุก ซีฟู้ด แอนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากพนัง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 568 หมู่ 5 ปากพนังฝั่งตะวันออก ถ.ปากพนัง-หัวไทร ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7282 6160, 08 5889 0166, 08 1979 3989
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย