ข้อมูลที่พัก: ทุ่งสง รีสอร์ท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : ทุ่งสง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 2 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7542 4436-7
 • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย