ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เทียมฟ้า

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เทียมฟ้า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 5-7 ถ.ชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7541 1078, 0 7541 1278
 • จำนวนห้อง : 41 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย