ข้อมูลที่พัก: นครโฮเต็ล

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ชื่อโรงแรม : นครโฮเต็ล
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : เมือง นครศรีธรรมราช
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 1477/5 ถ.ยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7535 6318
  • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย