ข้อมูลที่พัก: บ้านชายคลอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : บ้านชายคลอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากพนัง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 301 ถ.พาณิชย์สัมพันธ์ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7551 7766, 0 7533 3831
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย