ข้อมูลที่พัก: บ้านตะวัน รีสอร์ท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ชื่อโรงแรม : บ้านตะวัน รีสอร์ท
  • สถานที่ : ปากพนัง นครศรีธรรมราช
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 270 หมู่ 17 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1788 0668
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย