ข้อมูลที่พัก: มะปราง รีสอร์ท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : มะปราง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอวด นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 90 หมู่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7538 0103, 08 4051 1882
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย