ข้อมูลที่พัก: เรือนผักกูด รีสอร์ท & เรสเทอรอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : เรือนผักกูด รีสอร์ท & เรสเทอรอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 23/1 หมู่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7548 6616, 08 1124 3214
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : pakkagoot@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย